logo

 

Cazanul presiune suficientă

Narr receptie de la presiune


De trecerea prea rapidd de la o presiune mare. Narr receptie de la presiune. Universitatea din bucureŞtide la monosemie la polisemie În terminologia ŞtiinłificĂ actualĂ teză de doctorat conducĂtor Ştii. Vatd bazalrici narr. ( boald provocatd de trecerea prea rapidd de la o presiune. ( cI) rezervor de receptie. ( metr) cameri de vid. Iap4iipoaanrae fl. Geol) sabot de iriu. CI) rezervor de receptie. ( boald provocatd de trecerea prea rapidd de la o presiune mare Ia.


 

De energie sub presiune bosch